september 24, 2018

Vi stöder ATIM Kvinno- och Ungdomsjour

Vi är tacksamma över att få vara med och bidra till Atims viktiga arbete med att hjälpa utsatta kvinnor och barn. Vi har inlett ett stödsamarbete med ATIM Kvinno- och Ungdomsjour, där 50 kr av varje såld Breeze kimono oavkortat kommer att skänkas till verksamheten.

Vi kände att vi ville hitta en organisation som var äkta och på riktigt. En organisation som inriktar sig på kvinnor och flickor. Där vi kan vara säkra på att pengarna vi skänker används på bästa möjliga sätt. Efter mycket research föll till slut valet på ATIM Kvinno- och Ungdomsjour.

Efter att ha träffat eldsjälen Fariba kändes valet så otroligt rätt! Att få träffa en människa, tidigare egenföretagare, som nu vigt sitt liv åt att hjälpa andra utsatta kvinnor, utan tanke på egen vinning, är en inspirerande förmån. ATIM Kvinno- och Ungdomsjour är icke vinstdrivande och som Fariba själv säger: ”Jag vill inte tjäna pengar på andras lidande”. Efter att först själv ha drivit kvinnojouren helt ideelt i två år fick hon statligt stöd för sin verksamhet. Vi är därför stolta över att ha möjligheten att få bidra till hennes mission, alla kan vi göra något.

FAKTA: ATIM Kvinno- och Ungdomsjour är en idéburen organisation som arbetar mot våld i nära relationer och för kvinnor, barn och ungdoms självständighet, rättighet och frihet. Sedan starten 2004 har över hundratals våldsutsatta familjer från hela landet fått skydd, stöd och boende hos ATIM. Utöver dessa har ATIM även bistått över hundra personer i den öppna mottagningen för att tillsammans med den stödsökande hitta vägar bort från våld och förtryck. ATIM, som står för Ansvar-Tillit-Integritet-Mod, arbetar holistiskt med varje individ i centrum och deras professionella team arbetar alltid med hela hjärtat för att skapa positiva förändringar för den som vill ha och behöver stöd.

Hemsida : www.atim.se | Mail: info@atim.se | Tel: 040-125586 | Swish. 1231826429